Sommerjobb i helse og omsorg

Er du f.eks. 20 år, og kan jobbe 100% i 8 uker, kan du tjene kr. 54.150,- (før skatt). Søk her, enkel søknad!

Bli en del av vårt sommer-team!

Helse og omsorg trenger deg på flere avdelinger, i år har vi mange ledige vikarstillinger.
Du kan jobbe innen hjemmetjenesten, institusjon, legekontor eller miljøtjenesten.
Du må være 17, og helst fylt 18 år, for å søke.


Her kan du lese mer om stillingene:

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten gir pleie og omsorg til brukere i alle aldre, som bor i eget hjem. Vi vektlegger å fremme selvstendighet og mestring, samtidig som vi med vår tilstedeværelse skaper trygghet og omsorg for den enkelte. Våre brukere har ulike utfordringer og behov. Noen har behov for hjelp til hverdagsmestring.

Institusjon

I institusjonene våre gir vi tjenester og botilbud til personer med helseutfordringer som gjør at de ikke lengre kan bo hjemme. Mange av våre pasienter har demens, flere har bevegelsesutfordringer og felles for alle er at de trenger hjelp og tilrettelegging i hverdagen. Livsglede og hva som er viktig for pasienten står høyt i fokus hos oss.
Jobben er lærerik, trivelig og variert!

Legekontor

Her kan du jobbe som hjelpepersonell/helsesekretær.

Miljøtjeneste

Vi tilbyr miljøarbeid til mennesker i alle aldre med ulike funksjonshemninger. Fra små barn til voksne. Vi tilrettelegger hverdagen slik at den blir best mulig for hver enkelt. Vi vil skape tilhørighet og livsglede ved å se det enkelte menneske og deres behov. Mye av jobben er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag.
I Miljøtjenesten har du en variert og innholdsrik arbeidsdag.


Kjenner du deg igjen i noe av dette? Da er kanskje dette jobben for deg!

  • Du liker å være sammen med mennesker og gjøre en forskjell i andres hverdag
  • Du ønsker ha litt fri i uka og på dagtid (jobbe skift)
  • Du kunne tenkt deg ekstra betalt ved å jobbe på kvelder og helger
  • Du har mulighet til å ta ekstravakter om det er behov
  • Du trives best med å jobbe sammen med andre, og ha gode kolleger rundt deg på en arbeidsplass med flotte mennesker som får deg til å smile, le og føle deg verdifull

Ta kontakt med Hege Løkken, telefon 952 64 333for en hyggelig prat, eller send inn en søknad, så finner vi ut av det sammen. 
 

Sortland Kommune - Sommervikarer - Hovedfilm - YouTube