Sortland kommune har inngått partnerskap med OsloMet

Inkluderende praksis var temaet for Oppvekst sin fagdag og vår nye samarbeidspartner var på besøk. 

Sortland kommune har inngått partnerskap med OsloMet (Oslo metropolitan university) som over en treårsperiode skal bistå Sortland kommune i arbeidet med å sikre et trygt og godt lek-, lærings og oppvekstmiljø for alle barn og unge i Sortland. Dette er fokusområdet for barnehagenes, skolenes og SFO sitt utviklingsarbeid i tida framover, og OsloMet skal sammen med oss bidra med kompetansetiltak for ansatte, veilede og gi støtte til det dette viktige arbeidet.

I forbindelse med oppstart av nytt barnehage- og skoleår i Sortland kommune, ble alle ansatte i barnehager (private og kommunale), skole, SFO og Kulturskolen samlet i fullsatt sal fredag 18. august.

Mobbetall har gått ned

Barnehager, skoler og SFO gjør hver eneste dag en formidabel innsats for at alle barn og unge skal ha det trygt og godt. Mobbetallene for skolene i Sortland kommune har gått ned de siste årene i motsetning til landet som helhet. Assisterende kommunalsjef oppvekst, Mona Haugli, mener det er gledelig, men likevel er det mange som strever.  

God nok er vi ikke før alle opplever at de er inkludert og er en betydningsfull del av et fellesskap. Dette krever en vedvarende innsats der alle deltar, ansatte, elever, foreldre, barnehage-/skoler, sier Haugli.  

Tema for denne samlingen var «inkluderende praksis» og på hvilken måte de som står barn og elever nær kan utgjøre en forskjell for at alle skal oppleve at de har det trygt og godt, og at de opplever at de er en del av fellesskap.