Sortland kommune og Skatteetaten samarbeider for å stanse useriøse leverandører

En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Sortland kommune og Skatteetaten har nå inngått en avtale som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen.

Avtalen gjelder for kommunen som innkjøper og byggherre, samt for markedsplasser i kommunal regi. Dialog og kunnskapsutveksling mellom kommunen og Skatteetaten skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Som del av dette vil Skatteetaten gi god opplæring i hvordan kommunen kan benytte seg av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold til å danne seg et bilde av virksomheters seriøsitetsgrad. Opplysninger om skatt og avgift kan kreves både i forkant av kontraktsinngåelse og løpende i perioden.

- Sortland kommune skal gjennom sine anskaffelser gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv, og hindre at useriøse og kriminelle aktører inngår kontrakt med kommunen. Med et samarbeid med Skatteetaten får vi støtte og kompetanse til å kunne videreutvikle vårt seriøsitetsarbeid med å etablere gode rutiner, og til å heve kompetansen hos våre ledere og innkjøpere, sier Tom Erik Fuglevik, innkjøpsansvarlig i Sortland kommune.

Skatteetaten er glad for samarbeidet med Sortland kommune og mener det motvirker svart økonomi og a-krim.

- Skatteetaten har en betydelig innsats rettet mot arbeidslivskriminalitet, både gjennom kontroll og forebygging. Vi fokuserer ofte på kontroller og sanksjoner som virkemiddel for å redusere skatte og avgiftsunndragelser. Men det er like viktig å ta i bruk kraften til våre medspillere i samfunnet. I samarbeid med store innkjøpere som kommunene, kan vi bidra til at useriøse leverandører ikke får oppdrag. Derfor er slike avtaler et viktig virkemiddel i kampen mot a-krim, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.           

Fakta/bakgrunn

  • Offentlige anskaffelser av varer og tjenester utgjør over 500 milliarder hvert år. Det offentlige har både et stort samfunnsansvar og en stor påvirkningsmulighet for at disse pengene ikke skal havne hos useriøse aktører.
  • Avtalen setter kommunene i stand til selv å innhente informasjon om skatte- og avgiftsforhold fortløpende for å sjekke sine leverandører. 
  • Avtalen skal også hjelpe kommunen til å kunne avvise useriøse søkere som vil ha tilgang til kommunens markedsplasser.
  • Tiltaket er i tråd med regjeringens reviderte a-krimstrategi, hvor det blant annet påpekes at offentlige aktører har et særlig ansvar for å sikre ryddige forhold i norsk arbeidsliv og hindre arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. En del av strategien er et rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon.