Sortland kommune planlegger nå vaksinering med både Moderna og Pfizer

I uke 34 mottar vi over 2000 vaksinedoser, det meste vil være Moderna.

Kommunen vil kalle inn som tidligere. Har du ikke registrert deg for vaksine kan du gjøre det på Sortland kommune.

Hvis du har spørsmål rundt det praktiske rundt vaksineringen kan du sende en e-post til koronavaksinering@sortland.kommune.no

Har du medisinske spørsmål skal du kontakte ditt fastlegekontor.

Eventuelle avbestillinger gjøres via Helseboka sin app eller nettsiden: www.helseboka.no.

Har du ikke tilgang til data kan du kontakte koronatelefonen i Sortland 952 64 105.

Kommunen kaller inn på bakgrunn av antall doser som mottas og innbyggerne kan ikke velge hvilken vaksinetype de skal få tilbud om.

Til informasjon: Moderna og Pfizer er laget med samme metode og er helt likeverdige vaksiner. Moderna må ikke forveksles som AstraZeneca-vaksine.

Moderna og Pfizer bygger på den samme teknologien, og det å kombinere to ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ikke større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.