Sortlandshjelpa er nå åpnet

Sortlandshjelpa er et tilbud til deg som har utfordringer med psykisk helse eller avhengighet. Nå kan du selv ta direkte kontakt med oss, du behøver ikke henvisning fra din lege.

Torsdag 9. mars var det offisiell åpning av Sortlandshjelpa, og talerne stod i kø for å gratulere. Selve åpninga, med snorklipping, var det statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Helse- og omsorgsdep. som stod for. Ordfører Karl-Erling Nordlund overrakte blomster og to flotte trykk som skulle pryde lokalene.

"Vi er glad vi endelig har fått et tilbud som dette, der du kan ta direkte kontakt og ikke behøver henvisning. Dette er et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp der målgruppen er personer over 18 år. Vi har verktøy for å hjelpe personer for å få et bedre liv når man har det vanskelig," dette sier Olav Fenes, enhetsleder for Avdeling for psykisk helse og avhengighet. 

Både du som har direkte utfordringer, eller du som er pårørende til noen og ønsker hjelp, kan kontakte oss. Kom gjerne innom oss i Parkveien 2, eller ring oss.

Sortlandshjelpa


Talerne stod i kø under åpninga
Sortland kommune fikk mye skryt og positive tilbakemeldinger på prosessen og arbeidet som var gjort hittil.