Spennende ideer og fantastisk oppmøte

Det var et fantastisk oppmøte av engasjerte innbyggere som bidro i workshop.

Torsdag 23. september var det nytt åpent møte i forbindelse med plassering av ny skole og hallstruktur i Sortland. Kommunedirektøren åpnet møte med inspirerende ord og presiserte at det var nå det var mulig å mene noe om prosessen.

De to arkitektteamene presenterte spennende forslag som skulle forsterke vår by, tomtene som var fokus på var skolekvartalet og Lamarka.

Mange gode ideer

Det var et bredt spekter av ideer i alt fra læringsarenaer med flytende klasserom, utenaust for naturfagundervisning og hyggelig plass for å avlevere barna til skolen. Gjenbruk av eksisterende skolebygg, eller helt nye bygg var også et tema. Bussholdeplass skulle flyttes fra skoleområdet for å gjøre det mer trafikksikkert for elevene og trafikken var tenkt ut av skoleområdet

For hallstruktur var det ideer som flerbrukshaller, å gjøre om svømmehallen til turnhall, flytte ned basseng til sentrum, lage utebasseng i byen, badstu med havnen og koble basseng til helsehus. Det var også forslag om klatrepark over fylkesveien og et område for barn og ungdom som ikke drev med organisert idrett.

Andre temaer var at vi skulle ta vare på myrlandskapet, knytte sammen hav og fjell og at det skulle være miljøvennlig.

Innbyggerne samarbeidet i workshop

Innbyggerne som var til stede, ble delt inn i grupper for å arbeide sammen med følgende spørsmål

  1. Hva fasinerte deg og var bra med ideene som ble presentert?
  2. Var det noe som var rart og som ikke passer her på Sortland?

Arkitektene fikk høre på tankene til våre innbyggere og tar det videre med seg i prosessen. Tusen takk for oppmøte og alle innspill.

Du kan se presentasjonen fra arkitektene her

Her kan du følge prosessen