Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august. Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

Klikk for stort bildeUtsikt fra Nåla i Bø Tor Andersen

Lofoten og Vesterålen har felles forvaltning av SMIL-midlene, og har i 2019 fått tildelt en ramme på 750 000 kroner til fordeling. I tillegg kan midler som inndras fra tidligere bevilgnigner brukes til nye prosjekter.

Fra i år skal søknader leveres elektronisk via Altinn.

Eksempler på tiltak som kan støttes er:

  • Inngjerding og rydding av innmarksbeite

  • Etablering av gapahuk og rydding av stier for allmennheten

  • Restaurering av eldre bygninger etter antikvariske prinsipper

  • Tiltak i vassdrag med formål å redusere forurensingen fra landbruk

Nytt i år er at det kan gis tilskudd til dekke som forhindrer nedbør i eksisterende gjødsellager.

Mer informasjon og søknadsveiledning finner du her

Kontaktinfo

Karl Peder Haugen
Fagleder naturforvaltning
76 10 90 59
473 04 063