Spillemidler 2020 - søknadsfrist 15. oktober 2019

Søknadsfristen gjelder Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Nærmiljøanlegg.

Klikk for stort bilde

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være sendt inn og godkjent av Sortland kommune før det søkes om spillemidler. Ta kontakt ved spørsmål om denne forhåndsgodkjenningen.

Slik søker du spillemidler