Spillemidler 2021 - søknadsfrist 25. oktober

Søknadsfristen gjelder Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Nærmiljøanlegg.

Klikk for stort bilde

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være sendt inn og godkjent av Sortland kommune før det søkes om spillemidler.

Ved spørsmål om forhåndsgodkjenning:
Kontakt Øystein Bjørstad Lindbeck på telefon 76 10 91 59 

Slik søker du spillemidler