Spørreundersøkelse frivillighet

Sortland kommune vil gjennomføre en spørreundersøkelse om frivillighetsarbeid i kommunen.

Bakgrunnen for dette er at kommunestyret har bedt om at det utarbeides en frivillighetsmelding for kommunen.  Frivillighetsmelding skal vise hvordan Sortland kan skape et bedre og mer mangfoldig tjenestetilbud ved å styrke frivillighetsarbeidet i kommunen. Det planlegges at kommunestyre skal behandle meldingen i juni 2022.

Frivilligheten er viktig
Gode lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid mellom kommune og innbyggere. Frivillig sektor spiller en svært viktig rolle både for demokratiet, for tilbudet til innbyggerne og som samfunnsutvikler. Sortland kommune vil fortsatt ha frivilligheten med på laget for å utvikle Sortlandssamfunnet.

Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen er rettet mot lag og foreninger og enkeltpersoner.
Alle enkeltpersoner som ønsker, kan svare på undersøkelsen.

Vi håper på god deltakelse i undersøkelsen slik at vi kan ta med oss tilbakemeldingene i frivillighetsmeldingen.
Spørreundersøkelsen blir avsluttet mandag 18. april.

 Spørreundersøkelse lag og foreninger

► Spørreundersøkelse enkeltpersoner
 


Arbeidsgruppe
Kommunedirektøren har etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide meldingen.
Har du spørsmål kan du kontakte arbeidsgruppen:
Folkehelsekoordinator Guro Karlsen, 952 64 108
Kommunalsjef teknisk Terje Kili, 920 31 791
Fritidsleder Øystein Lindbeck, 416 65 650
Rådgiver oppvekst Kristoffer Lagesen, 952 64 206
Rådgiver Ørnulf Nielsen, 952 64 158