Steiroveien stengt ved Nordnes, 19.04.-12.05.

Deler av Steiroveien vil være stengt i perioden 19. april til 12. mai. Dette i forbindelse med anleggsarbeid i området Prestdalen. 

Arbeidet som skal utføres er bl.a. masseutskifting og etablering av nytt overvannsrør. Senere vil veien også få ny asfalt.

I anleggsperioden vil veien være stengt for all trafikk - også for gående. Vi anmoder myke trafikanter om å benytte gang- og sykkelveien i tilknytning til fylkesvei 82. 

Det berørte området er vist med rød strek i figuren under.

 Klikk for stort bildeBildet viser det berørte området.