Stenging av gater i Sortland sentrum frem til jul

Sortland kommune skal skifte ut hovedvannledning i Vesterålsgata mellom Kong Øysteins vei i sør, og Nordre Frydenlund Allé i nord.
Det blir en del omkjøring i forbindelse med dette:

Nordgående trafikk på FV82, får omkjøring via Strandgata.
    Sørgående felt er stengt i perioden.

Sørgående trafikk på FV 82 ledes over i nordgående felt i dette intervallet.

Klikk for stort bilde 

Arbeidene har oppstartet 2. november 2020, og planlagt avsluttet 18. desember.

Omkjøringen må påregnes hele anleggsperioden.

Arbeidene vil starte opp i Nordre Frydenlund Allé, og arbeidene vil gå sørover.
Kommunale kryssende veier vil bli stengt/omkjøringer etablert fortløpende ettersom arbeidene går fremover. 

Veger stenges for gjennomkjøring ned til Vesterålsgata. Her må trafikk kjøre via kommunale veger.
Nordre Frydenlund Allé - Omkjøring via Villaveien.
Søndre Frydenlund Allé - Omkjøring via Åsveien.

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde