Store aktører vil møte næringslivet i Vesterålen

Skanska AS og Hæhre Entreprenør AS orienterer 29. august om behov for kjøp av tjenester for regionalt næringsliv.

Skanska AS har vunnet kontrakt for bygging og drift av E10 Hålogalandsveien. Regjeringen har satt av 18.3 milliarder til dette prosjektet. Det er en storstilt utbygging av riksvegnettet og skal blant annet gi bedre vilkår for næringslivet.

Etter invitasjon fra Vesterålens næringslivssamarbeid og Sortland kommune vil Skanska AS og Hæhre AS orientere om behovet for kjøp av regionale tjenester. Møtet vil bli arrangert i Blåboksen (Kulturfabrikken) 29. august kl. 18.00 til kl. 20.00, og vil være åpent for næringsaktører i Vesterålen.

Deltakere i møtet vil blant annet være prosjektdirektør for Skanska Norge AS, Are Eliassen og Jostein Nordstrøm, prosjektdirektør i Hæhre Entreprenør AS.
Prosjekt E10 Hålogalandsveien er forventet å vare i 5,5 år og det vil pågå stor aktivitet i regionen. Nord-Norges største samferdselsprosjekt vil innebære kjøp av tjenester, av små og store aktører i regionen.  

Vi kan ikke sitte på gjerdet

Næringssjef Viktor Johnsen og leder av Vesterålens næringslivssamarbeid Johnny Karlsen, sier at dette prosjektet vil få stor betydning. Det er et stort prosjekt hvor det er nødvendig med kjøp av tjenester på mange områder.

Vesterålens næringslivssamarbeid og Sortland kommune er opptatt av å bistå næringslivet i Vesterålen og mener at dette bør være av stor interesse.

­­–Med en slik nyhet som prosjekt Hålogalandsveien kan vi ikke sitte på gjerdet. Vi ønsker å være en støttefunksjon for de som driver næring i regionen vår, og være med på å bidra til å fronte våre regionale næringsaktører. Vi kommer med en sterk oppfordring til næringslivet om å delta i dette møtet, sier Viktor Johnsen.

Bakgrunn i saken

OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt skal knytte Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland bedre sammen. Utbyggingen skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten.

Ny veg vil gi redusert kjøretid på ca. 40 minutter mellom Sortland og Harstad. Det blir også omtrent 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik. Den nye vegen vil gjøre nærings- og persontransporten tryggere og mer effektiv, og gi hele regionen en bedre forbindelse til E6. 

Dette skal bygges

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje.

Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028.

Kilde: www.vegvesen.no