Stortingets kommunal- og forvaltningskomite og næringskomite besøkte Sortland

De ble tatt imot av Sortland kommune og Vesterålen Regionråd.

Mandag 14. mars fikk Sortland kommune besøk av Stortingets kommunal og forvaltningskomite og Stortingets næringskomite.

Arbeidsområdene til Stortingets kommunal og forvaltningskomite er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, innvandringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, regional planlegging, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål unntatt reglene om valg til Sametinget, saker om organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk, herunder lønnsforhold, bevilgninger til Det kongelige hus og partistøtte. . 

Agendaen for presentasjonen til Sortland kommune var

 • Kort introduksjon av regionen Vesterålen og Sortland kommune v/ Sortland kommune
 • Regionalt samarbeid. v/ Vesterålen regionråd
 • Regionsenterbygging v/ Sortland kommune
 • Arealplanlegging i kommunen v/ Sortland kommune
 • Flyktningsituasjonen v/ Sortland kommune
 • ÆEMÆ – forebygging av seksuelle overgrep v/ Sortland kommune
 • Kystbondens skole v/ Sortland vgs. avdeling Kleiva.
 • Gaia Vesterålen v/ Museum Nord

Det ble en fin avslutning i Vesterålen for komiteen som startet dagen i Andøy kommune, videre gikk komiteens ferd til Lofoten.

Stortingets Næringskomité var også til stede samme dag til samme tid, Vesterålen Regionråd var vertskap.


Agendaen for presentasjonen til Vesterålen Regionråd var 

 • Samferdsel og infrastruktur for næringsutvikling - utfordringer, muligheter og løsninger v / Vesterålen Regionråd 
 • Gaia Vesterålen v/ Museum Nord
 • Leonard Nilsen og Sønner v/ Leonard Nilsen og sønner
 • The Whale v/ The Whale AS
 • Næringsutvikling i Stokmarknes miljøhavn v/ Hadsel kommune
 • Testsenter på Fiskebøl / Kandidatur til Bionova v/ Hadsel kommune 
 • Holmøy Maritime AS v / samfunnskontakt Holmøy Maritime

 

Sortland kommune takker for besøket, velkommen tilbake!