Støtte til bedrifter som må omstille seg som følge av Covid-19 situasjonen

Sortland kommune har satt av kr. 300.000,- til å støtte virksomheter som ser seg nødt til å gjøre endringer som følge av COVID19-situasjonen. Midlene skal gå til å identifisere utviklingsmuligheter og eventuelt søke finansiering til gjennomføring av disse. 

Klikk for stort bilde 

Pakkene det kan søkes om er:
A) Bistand ti å identifisere utviklingsmuligheter
B) Bistand til å skrive prosjektplan og finansieringssøknader