Studietur med tema biogassanlegg på gårdsbruk

Står du foran en investering i biogassanlegg på gården din? Bli med på studietur til Møre og Romsdal og Trøndelag, 16.-19. oktober.

Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark inviterer til felles studietur med tema biogassanlegg på gårdsbruk,

Studieturen er laget for å besøke gårder med biogassanlegg og vise løsninger som kan brukes også i Nordland, Troms og Finnmark. Målet med turen er å øke gårdbrukernes kunnskap, kompetanse og motivasjon til å produsere biogass basert på husdyrgjødsel, og utnytte de ressursene/verdien som finnes i gjødsla på en økonomisk og klimavennlig god måte.

Påmelding og mer informasjon om turen