Tildeling av veiadresser

I forbindelse med adresseringsprosjektet sendes det ut vedtaksbrev om offisielle veiadresser i løpet av høsten.

Bygninger langs vei- og områdenavn som er vedtatt i del I og del III i kommunestyret den 09.02.2017 og Driftsutvalgets møte den 22.04.2017, tildeles i denne omgang veinavn og husnummer.

 

Se alle vedtatte veinavn her

Se kartoversikt med alle vedtatte veinavn

 

Resterende veinavn (del IV) behandles i 2019.