Informasjon til innbyggere angående tildeling av veiadresser

I disse dager har Sortland kommune sendt ut vedtaksbrev om offisielle veiadresser som berører et par tusen innbyggere i kommunen.

 

Klikk for stort bilde

Det er sendt ut 3 ulike typer vedtaksbrev, hvor adresseverdige bygg på eiendommer tildeles adresse:

  • Tildeling av adresse til eiendommer som ikke hadde noen adresse fra før.
  • Eiendommer som hadde en matrikkeladresse knyttet til seg, har nå fått veiadresse.
  • Eiendommer som var tilknyttet feil vei har nå blitt tilknyttet ny riktig vei, omadressering.

Noen eiendommer har flere adresseverdige bygg knyttet til seg, og da vil alle disse byggene få tildelt en adresse. Denne adressetildelingen vil bli sendt ut til alle som står som eiere av grunneiendommen, og alle vil få et brev for hvert bygg som får adresse.

Eks: Grunneiendom 48/4 eies av Hans (1/4), Grete (1/4) og Ole (1/2). På eiendommen er det to fritidsboliger, den ene eies av Hans og Grete, den andre av Ole. Matrikkelen skiller ikke mellom hvem som eier hvilket hus i dette tilfellet, og derfor vil alle tre få tilsendt et adressevedtak på begge byggene. I dette vedtaksbrevet hvor bygget ikke hadde adresse fra før, står bygningsnummeret bak adressen slik at man kan identifisere hvilket bygg som har fått hvilket adressenummer.

Har du ikke papirer på boligen og ikke vet hvilken bolignummer bygget ditt har, er det enklest å gå inn på www.seeiendom.no og søke opp gårds- og bruksnummer for eiendommen. Under «Vis mer informasjon om eiendommen» vil registrerte bygninger stå med bolignummer. Ofte vil det være nok til å forstå hvilket bygg bygningsnummeret gjelder.

Når klagefristen er gått ut tildeles nummerne og man vil finne sin veiadresse med nummer i de fleste offisielle kartdata.

Hvis du mener du burde vært tildelt veiadresse i denne prosessen men ikke har mottatt vedtaksbrev fra Sortland kommune i løpet av uke 35, så ta kontakt med geodata på e-post geodata@sortland.kommune.no

Bygninger langs vei- og områdenavn som er vedtatt i Del I og Del III i kommunestyret den 09.02.2017 og driftsutvalgets møte den 22.04.2017, tildeles i denne omgang veinavn og husnummer.

Se alle vedtatte veinavn her

Se kartoversikt med alle vedtatte veinavn

Resterende veinavn (del IV) behandles i 2019.