Tilgjengelighetspris – et samfunn for alle

Prisen utdeles til den enkeltperson, frivillig organisasjon, bedrift eller offentlig instans som har gjort en spesiell verdifull innsats i forhold til universell utforming og tilgjengelighet i lokalmiljøet.

Klikk for stort bilde

Kriterier som legges til grunn for vurdering av kandidater til prisen er:

  • Tiltaket skal komme flest mulig brukergrupper til gode
  • Ha positive holdninger til Universell utforming
  • Kandidaten har vist kreativitet og nytenking i arbeidet med universell utforming og bedre tilgjengelighet

Vi ber om at forslag på aktuelle kandidater til denne prisen meldes inn til Rådet for likestilling av funksjonshemmede innen 20. november 2019.

Skriftlige henvendelser i saken sendes til postmottak@sortland.kommune.no og merkes med saksnr. 19/176.