Tilskudd til brukerorganisasjoner innen helse og rus

Sortland kommune har budsjettert med å yte tilskudd til brukerorganisasjoner med kr 100.000 i 2021.

Kriterier for å få tildelt tilskudd er som følger:

  • organisasjoner med lokal tilknytning og med lokal aktivitet
  • organisasjoner med hovedfokus på psykisk helse og på rusavhengighet
  • organisasjoner som planlegger aktivitet av forebyggende, opplysende og ivaretagende karakter

Søknadsfrist: 18. mai 2021.

Søknaden sendes til:

Kristin Dahlmo
Assisterende kommunalsjef Helse og omsorg Sortland kommune, e-post kristin.dahlmo@sortland.kommune.no