Tilskudd til brukerorganisasjoner innen psykisk helse og rus

Sortland kommune har budsjettert med å yte tilskudd til brukerorganisasjoner
med kr. 100.000 i 2020.

Klikk for stort bilde

Kriterier for å få tildelt tilskudd er som følger:

 • organisasjoner med lokal tilknytning og med lokal aktivitet
 • organisasjoner med hovedfokus på psykisk helse og på rusavhengighet
 • organisasjoner som planlegger aktivitet av forebyggende, opplysende og ivaretagende karakter.
   

  Søknadsfrist 1. mars 2020.

  Søknaden sendes til:

  Lise Lotte Stenersen
  Assisterende kommunalsjef Helse og omsorg
  e-post: lilost@sortland.kommune.no