Tilskudd til brukerorganisasjoner psykisk helse og rus 2024

Sortland kommune har budsjettert med tilskudd til brukerorganisasjoner med kr. 100.000 i 2024. Søknadsfrist 28. mai.

Kriterier for å få tildelt tilskudd er som følger:

  • organisasjoner med lokal tilknytning og lokal aktivitet
  • organisasjoner med hovedfokus på psykisk helse og på rusavhengighet
  • organisasjoner som planlegger aktivitet av forebyggende, opplysende og ivaretagende karakter.
     

Søknadsfrist er 28. mai 2024

Søknad sendes til:
Kristin Dahlmo
Assisterende kommunalsjef Helse og omsorg
kristin.dahlmo@sortland.kommune.no