Tilskudd til etablering i bolig og tilpassing av bolig

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte. Det skal også bidra til å sikre eksisterende bolig.

Klikk for stort bilde  

Tilskudd kan gis til:

  • Anskaffelse av egen bolig
  • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
  • Utbedring som er nødvendig for at boligen fortsatt skal være beboelig og egnet for husstanden over tid
  • Tilpassing av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne

Tilskudd tildeles etter en økonomisk behovsprøving. Det legges vekt på at husstandens situasjon er av langvarig karakter.

Det er begrensede midler til formålet. Det vil derfor bli foretatt en prioritering blant søkerne.
Prioriterte grupper er barnefamilier med svak økonomi og familier med funksjonshemmede barn.

Søknadsfrist: 10. oktober 2020.

Søknad leveres elektronisk. NAV kan bistå med utfylling av søknad.

Slik søker du
 

Startlån og tilskudd