Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Tilskuddet skal bidra til etablering av egen bolig, og sikre eksisterende bolig for vanskeligstilte.

Tilskudd kan gis til:

  • Anskaffelse av egen bolig
  • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
  • Utbedring som er nødvendig for at boligen fortsatt skal være beboelig og egnet for husstanden over tid
  • Tilpassing av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne

Tilskudd tildeles etter en økonomisk behovsprøving. Det legges vekt på at husstandens situasjon er av langvarig karakter.

Det er begrensede midler til formålet. Det vil derfor bli foretatt en prioritering blant søkerne.

Slik søker du
Du kan søke elektronisk, på webskjema eller få søknadsskjema i papir på Servicetorget eller hos NAV.
Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg til NAV.

Søke elektronisk
Søke startlån og tilskudd på skjema (kan printes ut å sendes)

Søknad sendes til: NAV Sortland, postboks 203, 8401 Sortland.

Søknadsfrist 15. april 2019.