Tilskuddsmidler for tiltak som kan fremme gode holdninger i trafikken

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har sendt ut kunngjøring om tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken.

Kunngjøringen gjelder to tilskuddsordninger - prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.


Hvilke tiltak kan få tilskudd?
Et av kravene for tildeling av tilskuddene er at det skal rette seg mot trafikksikkerhet og opplæring, eksempel på dette kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende.

På nettsiden til Trygg Trafikk finnes det også mye materiell tilgjengelig som kan benyttes.

Sykkelopplæring er et viktig tiltak for å forebygge skader i trafikken. På nettsiden  Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre.

Eksempler på gode tiltak:

 • Sykkelopplæring:
  • Reglement
  • Hjelmbruk
  • Lysbruk
  • Ringeklokke
  • Synlig syklist og konkurranser
 • Sykkeltrening ved sykkelgårdene i nærområdet
 • Refleksopplæring i barnehage og skole:
  • Refleksjakt
  • Refleksaksjon og demonstrasjon
  • Natursti med refleks
  • Refleksdag
 • Sikring av barn i bil – temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
 • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken

 

Frister første halvår 2023:

Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak:

 • Frist for å søke                       1. februar
 • Frist for rapportering              20. juni

Prosjekt trafikksikkerhetstiltak:

NFTU gir også tilskudd til holdningsskapende prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. Det vil prioriteres prosjekter som støttet opp under regionale og nasjonale målsetninger. Frist for gjennomføring av tiltaket kan være inntil 12. mnd.

 • 15. februar
 • 15. mai

Retningslinjer for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (nfk.no)

Søknaden og rapporteringer skal leveres elektronisk.