Tilskuddsmidler for tiltak som kan fremme gode holdninger i trafikken

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har sendt ut kunngjøring om tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken.

Kunngjøringen gjelder to tilskuddsordninger - prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.


Hvilke tiltak kan få tilskudd?
Et av kravene for tildeling av tilskuddene er at det skal rette seg mot trafikksikkerhet og opplæring, eksempel på dette kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende.

På nettsiden til Trygg Trafikk finnes det også mye materiell tilgjengelig som kan benyttes.

Sykkelopplæring er et viktig tiltak for å forebygge skader i trafikken. På nettsiden  Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre.

Eksempler på gode tiltak:

 • Sykkelopplæring:
  • Reglement
  • Hjelmbruk
  • Lysbruk
  • Ringeklokke
  • Synlig syklist og konkurranser
 • Sykkeltrening ved sykkelgårdene i nærområdet
 • Refleksopplæring i barnehage og skole:
  • Refleksjakt
  • Refleksaksjon og demonstrasjon
  • Natursti med refleks
  • Refleksdag
 • Sikring av barn i bil – temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l.
 • Trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
 • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken

 

Frister 2023:

Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak:

 • Frist for å søke                       1. september
 • Frist for rapportering              20. desember

Prosjekt trafikksikkerhetstiltak:

Frist for gjennomføring av tiltaket kan være inntil 12. mnd.

 • 15. august
 • 15. november

Retningslinjer for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (nfk.no)

Søknaden og rapporteringer skal leveres elektronisk.

Vi informerer også om tilskuddsordningen for videreutdanning i valgfag trafikk, hvor lærere kan søke dekket:

 • studie- og semesteravgift
 • bo- og reiseutgifter inntil kr. 10 000,-