Tiltak for rekruttering av sykepleiere til Sortland kommune

Sortland kommune har etablert en del tiltak for å rekruttere sykepleiere til kommunen. Her er gode argumenter, og spennende muligheter om du tar spranget til en særs aktiv Vesterålskommune. Du er hjertelig velkommen som søker!

Her finner du våre utlyste stillinger

 

Sortland kommune har innført følgende engangsutbetalinger for nyansatte sykepleiere:

 • Stipend (rekrutteringstilskudd) på kr 60 000,-

Stipend utbetales som et engangsbeløp, etter utløp av prøvetiden. Deltidsstillinger godtgjøres ut fra stillingsprosent.

 • Mulighet for å søke om flyttegodtgjørelse

Disse to tiltak forutsetter en bindingstid til kommunen i to år.

 

Sortland kommune gir alle sykepleiere:

 • Økt kvelds- og nattillegg
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk + Kr 8 000,-

Generelt:

 • Sortland kommune gir dine barn et godt oppvekstmiljø med helsefremmende skoler og barnehager
 • Vi er behjelpelig med å søke etter bolig
 • Vi gir deg mulighet for «fadderordning» ved tilsetting. Dette for at du fort skal bli godt kjent både på jobb og privat.
 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning

Kontaktpersoner

Silvia Ovik Marhaug, enhetsleder
Tlf: 76 10 85 54 / 416 36 564
sio@sortland.kommune.no

Sture Jacobsen, kommunalsjef Helse og Omsorg
Tlf: 76 10 92 67 / 911 71 594
sture.jacobsen@sortland.kommune.no