Trafikksikkerhetsplanen revideres

Sortland kommunes trafikksikkerhetsplan er gjeldende fra 2014 og ut 2017. Det er igangsatt et arbeid for å revidere planen, og det tas sikte på at ny plan skal behandles politisk i løpet av høsten 2017.

Ny plan vil blant annet legge grunnlag for at kommunen kan beholde status som "Trafikksikker kommune". Planen skal også danne grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til ulike tiltak, foruten at den skal hjelpe organisasjonen til å ha et tilstrekkelig fokus på trafikksikkerhetsarbeidet.

Gjeldene plan er Trafikksikkerhetsplan 2014-17 rev 2016.Skolebarn (Thor Wiggo Skille) - Klikk for stort bilde

Denne er utgangspunktet for revisjonen.
 

En grov oversikt over planprosessen er slik:

  • Mars - innspill til planarbeidet mottas primært fra interne instanser, men andre er også velkommen til å bidra
  • April/mai - utarbeidelse av planutkast
  • 8. juni - presentasjon av utkast for formannskap/trafikksikkerhetsutvalg
  • Juni til august - offentlig ettersyn av planutkast/-forslag. Innspill ønskes
  • August/september - oppsummering og saksforberedelse
  • Oktober - politisk sluttbehandling
     

Den som har innspill til planen, enten det er til selve planteksten eller til innhold i vedlegg/handlingsplan, kan når som helst sende slikt til postmottak@sortland.kommune.no merket "trafikksikkerhetsplan - sak 16/1"

Sist endret 10.03.2017