Travbanen på Jennestad kan leies ut eller bortfestes

Formannskapet vedtok den 15.04.2021 at eiendommen rundt den gamle travbanen på Jennestad, eiendom 19/1/1, kan leies ut eller bortfestes.

Eiendommen skal benyttes til idrettsformål.

Interessenter bes om å melde seg innen 13.06.2021.  

Kontakt skjer via postmottak til e-post postmottak@sortland.kommune.no eller
Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Merkes «Til eiendomsforvalter»

Link til den politiske saken: Dokument 21/5950 - Disponering av kommunens eiendom 19/1/1 - Sortland kommune