Ungdata for Sortland kommune skal presenteres

Elevene ved Sortland ungdomsskole har i februar 2022, sammen med andre elever i Nordland gjennomført ungdata-undersøkelsen.

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden.

Alle kommunene i Nordland har nå mottatt resultatene fra undersøkelsen. Sortland kommune ønsker å inkludere ungdommene som har besvart undersøkelsen i arbeidet med å presentere resultatene. Arbeid med ungdatatallene vil være en av de første oppgavene til det nye ungdomsrådet etter det er blitt formelt valgt av kommunestyret 7.april. Tallene vil bli presentert for politikere i kommunestyremøtet i mai, og vil også bli presentert for FAU ved Sortland ungdomsskole i etterkant av dette.

I Sortland har alle elevene på mellomtrinnet fått tilbud om å delta på ungdata junior som er en kortere undersøkelse som omhandler mye av det samme som ungdata. Det er første gang kommunen deltar i ungdata junior. Disse resultatene er også kommet til kommunen og vil bli jobbet med parallelt med resultatene for ungdomsskolen.

Nordland fylkeskommune har utsatt gjennomføringen for de videregående skolene til senere i vår, og disse resultatene vil ikke komme før nærmere sommeren. Sortland kommune ser frem til å jobbe videre sammen med ungdommene, og få et bedre bilde av hvordan vår kommune oppleves av de unge.

Ungdata