Utredning av helsehus i Sortland kommune

Helsehus_karusell.jpg - Klikk for stort bilde

Bakgrunnen for vedtaket er Kommunedelplan for Helse, omsorg og folkehelse 2014-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 16.04.15. I planen er nytt helsehus som rommer frisklivssentral, legesenter (offentlig /privat), helsestasjon, samt utleiemuligheter beskrevet som et av de tre mest betydningsfulle tiltakene for helsetjenestene i Sortland.

Bakgrunn

Formannskapet vedtok i møte 14.04.16 å igangsette  arbeidet med utredning av helsehus på Sortland.

Bakgrunnen for vedtaket er Kommunedelplan for Helse, omsorg og folkehelse 2014-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 16.04.15. I planen er nytt helsehus som rommer frisklivssentral, legesenter (offentlig /privat), helsestasjon, samt utleiemuligheter beskrevet som et av de tre mest betydningsfulle tiltakene for helsetjenestene i Sortland. 

Virksomhetsmålene i planen understreker at fremtidens helsetjenester skal samordnes ut i fra brukernes egne ønsker. Den skal bygge på at innbyggerne er aktive mennesker som tar selvstendig ansvar for egen helse og at de skal bo lengst mulig hjemme.

Etablering av Helsehus skal være et virkemiddel for oppfyllelse av virksomhetsmålene.

Rapport til høring

Prosjektet er nå i sin første fase, der det  arbeides med å kartlegge samarbeidsformer, innhold og mulig plassering av et fremtidig helsehus. Dette arbeidet har resultert i en rapport som inneholder en analyse og forslag til 4 forskjellige konsept for helsehus.
Formannskapet vedtok 20.10. å legge denne rapporten ut til en bred høring frem til 1. desember.
Innspill skal bearbeides og brukes i arbeidet med å komme frem til et endelig forslag til innhold til Sortlands fremtidige helsehus.