Vaksine mot sesonginfluensa høsten 2019

Vi har fortsatt influensavaksine igjen, og vi vaksinerer så lenge beholdningen rekker. Det koster 150 kroner å få den satt. Kontakt ditt fastlegekontor.

Klikk for stort bilde

Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus, type 1 og 2
  • Kronisk hjerte-/ karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertevikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksine fås på Sortland legekontor og Søndre Frydenlund legesenter.
Bruk ditt fastlegekontor.