Vaksinering av 16 og 17- åringer i Sortland kommune

Regjeringen har, etter råd fra FHI, besluttet at årskullene 2004 og 2005 skal tilbys Covid-19 vaksine på lik linje med resten av befolkningen.

Det vil bli vaksinen fra BioNTech/Pfizer som tilbys.

For å få vaksine må den enkelte registrere seg i Helseboka snarest. For å få registrert deg der må du ha bank ID, dersom du ikke har det må du sørge for at en foresatt registrerer deg.

For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte.

Utfylt samtykkeskjema tas med til vaksinasjon eller sendes pr e-post til koronavaksinering@sortland.kommune.no
Dersom samtykke ikke foreligger, kan vaksinering ikke gjennomføres.

Samtykkeerklæring vaksinasjon Covid-19 (PDF, 88 kB)

Vaksineringen foregår i Samfunnssalen, Rådhus II på Sortland. Etter vaksinering må du sitte og vente i 20 min. til observasjon.
For aldersgruppen 16-17 år er det anbefalt et intervall på 8-12 uker mellom dose 1 og 2. Du får ny innkalling til dose 2.