Vaksinering av 16- og 17-åringer

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet.

FHI har anbefalinger for aldersgruppen 16-17 år tilbys Comirnaty/Pfizer fordi det så langt er mest erfaring med bruk av den vaksinen i denne aldersgruppen. I tillegg anbefales det et intervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker for denne aldersgruppen. Årsaken til det er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose. Sortland kommune tilbyr dose 2 etter 8 uker.
 

Registrering

Vi oppfordrer alle i årskull 2004 og 2005 som IKKE har registrert seg, og ønsker vaksine, om å gjøre det umiddelbart. Registrering for vaksine vil bidra til at en får tilbud om time til vaksinering etter hvert.

Registrering


Samtykkeerklæring

For de som er født i 2005 og IKKE har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Dersom samtykke ikke foreligger, kan vaksinering ikke gjennomføres. Samtykkeskjema må medbringes til oppsatt time for vaksinering. 

Samtykkeskjema (PDF, 88 kB)