Vaksinering mot Covid-19 fortsetter i Sortland

Vi er nesten ferdig med vaksinering av gruppen over 85 år. Noen henger igjen da vi har hatt vansker med å få tak i alle, eller de ønsker å avvente før de bestemmer seg.

Klikk for stort bilde 

Vaksinering av gruppen 75-84 år er nå i gang. Noen har selv registrert seg i vaksinekøen elektronisk, andre har blitt oppringt og fått hjelp til dette.

► Hvis du registrerer deg selv skal registrering KUN foregå via Sortland kommunes hjemmeside

► Ansatte i kommunen som hjelper til med registrering, Vaksinetelefon og vaksinering har taushetsplikt. Fastlegen din vil få informasjon fra vaksinatør når du er vaksinert.

► Det er ingen andre enn Sortland kommune som tilbyr denne type vaksine i vår kommune nå.

► Vaksinen er gratis, og det er heller ingen betaling verken på forskudd, eller etter vaksinering.

 

Bor du, eller oppholder deg i Sortland over lengre tid
De i alderen 75-84 år, som bor eller oppholder seg i Sortland kommune over lengre tid, og ikke er kontaktet, må gå inn på kommunens hjemmeside for å registrere seg i vaksinekøen. Om du trenger hjelp til dette kan du ringe Vaksinetelefon på 95 26 41 05.

Har du medisinske spørsmål skal du ta kontakt med ditt fastlegekontor.

Når blir det min tur?
Vi får en del henvendelser fra innbyggere i nevnte aldersgruppe som lurer på når det blir deres tur for vaksinering. Vi mottar fortsatt begrenset mengde vaksiner, slik at antall doser varierer  fra uke til uke. Dette gjør at vi ikke kan forutse når det blir DIN tur til vaksinering, eller gi noen timer langt fram i tid. 
Så vi må bare be om tålmodighet; DU får tilsendt en time når det er din tur til å få vaksine. Vi håper å være ferdig med aldersgruppen 75-84 år i løpet av februar/mars. Vi oppfordrer folk til å følge litt ekstra med på telefonen, og til å svare selv om nummeret som ringer ikke er kjent.

Massevaksinering - registrer deg nå
Vi ønsker også å forberede oss på en mulig forestående massevaksinering. For at vi skal nå deg når det er din tur til å få vaksinen, må du registrere deg. Alle over 18 år som ønsker koronavaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø. Når en slik vaksinering eventuelt kan komme vet vi ikke, men vi ønsker være forberedt allerede nå.

Registrering

 

Vi vil nå motta vaksine prioritert helsepersonell

 

Inger Lise Robertsen
vaksinekoordinator

Mette Røkenes
kommuneoverlege