Vannmåleravlesning

Vi sender i disse dager ut SMS-varsel angående vannmåleravlesning til de som ligger inne med registrert mobilnummer i vårt fakturasystem. Kundene skal svare ved kun å taste målerstand.

Det er satt kort frist, søndag 3. desember. Dette for at ikke meldinga skal gå i glemmeboka.
Dersom du ikke registrerer målerstand på SMS innen 3. desember, vil du få tilsendt avlesningskort i posten.

Om du taster feil målerstand, sender du den korrekte på nytt. Det er den sist sendte som blir registrert.

De som ikke mottar SMS vil få avlesningskort tilsendt i posten som tidligere. Frist for avlesning vil være 31. desember 2017.

Du kan registrere din avlesning her