Vannprøver tatt på Dalsand

Det viser seg at prøvene som er tatt på Dalsand er av utmerket kvalitet.

Etter lekkasjen i pumpestasjonen beliggende i Ramnkloa, Sigerfjord så vi at avstanden til badestranda Dalsand var rundt kilometeren i luftlinje. Tatt i betraktning den varme sommeren, og det vi antar er stort antall badende på Dalsand, så fikk vi tatt vannprøver i forrige uke. 

Verdiene er svært lave og etter FHI sine parametre så er det utmerket kvalitet på badevannet på Dalsand.

Mette Røkenes
kommuneoverlege