Vant striden om forkjøpsrett til aksjene i Vesterålskraft AS

Beslutningen er nå tatt og saken er avgjort. 

Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for at saken kan fremmes for Høyesterett. Dermed blir Lagmannsrettens konklusjon om at Lofotkraft AS ikke kan gjøre gjeldende forkjøpsrett overfor Vesterålen Energi AS, endelig.

Høyesterett har nå avgjort at anken fra Lofotkraft som omhandler tvist om forkjøpsrett til aksjer i Vesterålen energi AS ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

– En lang og tidkrevende prosess

Ordfører i Sortland kommune, Karl-Erling Nordlund er meget fornøyd med at Sortland kommune har fått fullt medhold i både tingrett, lagmannsrett og at Høyesterett nå har satt punktum i saken.

Det har vært en lang og tidskrevende prosess, som vi nå er glad for å kunne legge bak oss og få avsluttet.

Bakgrunn i saken;
Lofotkraft AS anket Hålogaland lagmannsretts dom 3. mars 2023 i sak nr. 22-154105ASD-HALO mot Vesterålen Energi AS.