Varsel om høring og offentlig ettersyn - kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole (KIBS)

Planforslag legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 21. april – 20. juni 2021.

Plandokumentene består av:  Vedtak i formannskapet 049/21 og Planforslag.
 

► Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole (KIBS) - HØRING (PDF, 788 kB)
 

Frist for innspill og merknader er 20. juni 2021
Sortland kommune ønsker en bred medvirkning og oppfordrer innbyggerne til å komme med innspill eller merknader.

Innspill sendes på e-post til postmottak@sortland.kommune.no eller i papirformat til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Innspill merkes med saksnummer 20/4014

Klikk for stort bilde