Varsel om offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka næringsområde - sørvest

Sortland formannskap vedtok i møte 30.01.20 sak 008/20 å legge forslag til reguleringsplan for Utvidelse av Vestmarka næringsområde - Sørvest, ut til høring og offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge arealer for næringsformål, friluftsområder mv. og tilhørende infrastruktur.

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 18/1554

Plandokumenter i saken.

Eventuelle merknader til forslag til reguleringsplan kan innen 20.03.20  sendes på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no

eller i papirformat til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland