Varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering for Ånstad havn

Det varsles om igangsetting av områderegulering av Ånstad havn, iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en framtidig gods- og industrihavn inkludert næringsarealer, i tråd med kommuneplanens arealdel, utenfor Sortland sentrum. Planområdet ligger lokalisert ved sjøen i Sortlandsundet, nord for Sortland sentrum.

Det opplyses samtidig om invitasjon til folkemøte for reguleringsplanen som skal holdes 20. juni 2023. Møt opp på Selnes samfunnshus kl. 19:00 til 21:00 dersom du ønsker mer informasjon, og/eller vil komme med innspill.

Les varslingsbrevet her (PDF, 160 kB)

Les saksframlegget her

Frist for innspill til planarbeidet er 03.07.2023

Send dine innspill/merknader til:

Erik Ditlefsen, Henning Larsen Architects AS
E-post: erik.ditlefsen@henninglarsen.com
Tlf: +47 468 96 858

eller per brev:

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
7493 Trondheim