Varsel om oppstart av planarbeid med høring og offentlig ettersyn - Kommunalplan for kvalitet i barnehage og skole

Sortland formannskap har i møte den 03.12.2020 i sak 132/20, vedtatt oppstart av planarbeid og å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde  

Plandokumentene legges ut til høring i perioden 09.12.20 – 20.01.21.

Plandokumentene består av:

Eventuelle innspill til planstart og/eller merknader til planprogrammet sendes skriftlig til:
Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

eller e-post til:
postmottak@sortland.kommune.no innen 20.01.21.

Innspill merkes med saksnummer 20/4014