Varsel om vedtak av reguleringsplan for ventemerder på Holmen

Sortland kommunestyre vedtok 13.10.22 Detaljregulering for ventemerder på Holmen, i sak 089/22.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et ventemerderanlegg, tilknyttet lakseslakteriet på Holmen. Reguleringen vil medføre en utvidelse av det regulerte lakseslakteriet til Holmøy Maritime AS.