Vi bygget havnepromenaden ilag!

Workshop - vi hadde innholdsrike dager med gode, mangfoldige ideer til havnepromenaden. 

Hvilken muligheter kan oppstå mellom land og vann i Sortland sentrum? Hvilke møteplasser drømmer du om langs havnepromenaden? En dansescene, et kult stupetårn eller et lunt sted å bare henge ved vannet? Gjennom sommeren har det blitt samlet inn innspill gjennom promenadejakten om hva som skal til for at promenaden skal bli attraktiv. Vi gikk fra innspill til handling. 

Workshop - vi bygget ilag!

6. september: første workshopen, der deltok politikere og administrasjon fra Sortland kommune.

7. september kl. 12:30-19:30: Vi startet dagen med workshop for næringslivet og andre interessegrupper. Oppgavene var blant annet tenk stort! (eller smått), og bygg resultatet i modell. Det kom mange gode ideer og tanker. Fra kl. 12:00 kom valgfag Design og redesign fra Sortland ungdomsskole. De jobbet iherdig med modeller, lyden av saging og idemyldring runget i Blåboksen.

7. og 8. september var det åpen drop-in for alle som ønsket å komme til Blåboksen (kulturfabrikken) for å skape sin visjon i modellverkstedet. 

Glimt fra Workshopen:


Historien bak

Blant 32 søknader fra kommuner i hele landet var Sortland en av ni kommuner som ble valgt ut som årets Gnist kommune. Etter en åpen anbudskonkurranse arrangert av Sortland kommune i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge, var det teamet bestående av Leva Urban, Studio NN og Klimaantropologen som fikk tilbudet.

Vårt mål er å styrke byens forhold til sundet og få et tett samarbeid mellom kommunen, innbyggere, lokalt næringsliv og andre relevante aktører.