Vi ønsker dine meninger - områdeplan Rundheia og Lamarkbakken

I prosessen er det viktig å få innspill fra flest mulig som kan bli berørt av planen. 

Det arbeides for å lage en områdeplan for Rundheia og Lamarkbakken. Vi håper du kan bidra med lokalkunnskap og ideer som kan hjelpe til å finne veien videre i arbeidet.

Hvordan kan du medvirke:

  1. Spørreundersøkelse, åpen for alle 13.10.21 - 08.11.21

  2. Digitalt innspillsmøte, åpent for alle.

        Alt 1: 26.10.2021 kl. 1800-1930 - digital påmelding

        Alt. 2: 28.10.2021 kl. 1800-1930 - digital påmelding

Hvor finner du mer informasjon: 

  1. På prosjektets hjemmeside/kartfortelling.
     
  2. Se også presentasjonen som ble vist på folkemøtet 13. oktober 2021: Folkemøte 13 okt_LAU_siste (PDF, 4 MB)