Vil du bli meddommer?

Sortland kommune skal velge meddommere til Vesterålen tingrett, Hålogaland lagmannsrett, forliksrådet, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer.
Personene velges for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. 

Klikk for stort bilde

Hvilke oppgaver har en meddommer? 
Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet.
Du får erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Vervet som meddommer i Vesterålen tingrett eller Hålogaland lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Hvem kan bli meddommer?
Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Sortland kommune 
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
  • du snakker og forstår norsk 
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn 
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen 

Ytterligere informasjon finner du på www.domsstol.no  

Slik søker du:
Send e-post til postmottak@sortland.kommune.no

Oppgi navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, yrke og stilling.

Oppgi hvor du ønsker å være meddommer: Lagmannsretten, tingretten eller jordskifteretten.

Søknadsfrist: 16. mars 2020.

Du kan også sende inn forslag på personer du mener bør forespørres til å bli meddommer.

Har du spørsmål kan du kontakte
ordfører Karl-Erling Nordlund, telefon 959 95 111
eller Ørnulf Nielsen, telefon 952 64 158.