Vil du bli verge?

Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Sortland kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere. 

Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov.

 

Verge_person bakfra - Klikk for stort bilde

Det kan blant annet dreie seg om å forvalte og disponere økonomiske midler for personen under vergemål. Det kan også være snakk om personlige forhold, slik som å bistå vedkommende i kontakten med offentlige instanser.

kan du lese mer om hva en verge gjør og hva som kreves for å bli verge.

Du finner informasjon om godtgjøring og skjema for å søke om å bli verge m.m. på www.vergemal.no
og på Fylkesmannen sine hjemmesider.
 

Om du synes dette høres interessant ut
kontakt oss gjerne på telefon 75 53 15 00 eller mail fmnopost@fylkesmannen.no