Ny søknadsfrist: Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2019?

Vi tar nå imot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører som ønsker å gjøre arrangementer for eldre i 2019. Søknadsfristen er utsatt til 22. februar. 

Utlysningsrunde, Den Kulturelle Spaserstokken
Spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre, samt styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.

Søknad sendes innen 22. februar til Spaserstokk-komitéen: postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Søknaden bør inneholde:
- Informasjon om kunstner/artist eller arrangør som søker
- Informasjon om program/innhold
- Informasjon om hvilket/hvor mange arrangementer/opptredener
- Informasjon om spillested (f.eks. institusjon)
- Informasjon om målgruppe, tilgjengelighet, spilleperiode, o.l.
- Budsjett/kostnadsrammer

Spaserstokk-komitéen behandler innkomne søknader, vurderer prosjektene/kunstnerne som søker, og står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får tildelt Spaserstokkmidler i Sortland for 2019.

Den kulturelle spaserstokken

For spørsmål, kontakt fritidsleder/sekretær for Spaserstokk-komitéen:
Øystein Bjørstad Lindbeck, tlf 76 10 91 59.