Vil du vite mer om utdanningene som gir deg et hav av muligheter?

Nord Universitet og kommunene Sortland, Hadsel, Øksnes, Lødingen og Bø inviterer til åpent møte mandag 6. februar i Kulturfabrikken.

Dato: mandag 6. februar
Tid: 17.30-19.30
Hvor: Kulturfabrikken på Sortland
Servering: Gratis pizza og brus
Påmelding:  innen 4. februar
 

PÅMELDING
 

Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og kommunene i Vesterålen sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.

Se intervju fra karrieredagen i Bodø, 26. januar 

Agenda for møtet:

 • Velkommen v/kommunene og Nord universitet
 • Kommunene forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre og legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning
 • Nord universitet presenterer seg og satsingen LæreriNord
 • Nye studietilbud i Bodø fra høsten 2023
 • Nord universitet presenterer tiltak for å koble nyutdannede lærerstudenter til kommunen (karrieredag 26. januar 2023)
 • Nord universitet svarer på spørsmål
 • Meet and greet og pizza til alle

Kom gjerne på møtet hvis du:

 • Er elev i videregående skole og vurderer og ta høyere utdanning
 • Er vikar i skolen/barnehagen
 • Er medarbeidere i skolen som er ufaglært
 • Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
 • Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
 • Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
 • Er nysgjerrig og vil vite mer om læreryrkene

Vel møtt!