Vil skape gode holdninger i trafikken

I juni kan du høre og se mer om trafikksikkerhetsplanen for Sortland kommune i Bylab (biblioteket).

Trafikksikkerhetsplanen i Sortland kommune er under rullering, den  presenteres nå i Bylab fram til 30.juni.

Kristoffer Lagesen, trafikksikkerhetskoordinator sier at dette er en presentasjon som i hovedsak skal rettes mot alle aldre, men spesielt barn og ungdom.
– Målet med å stille ut planen i Bylaben er å få innspill på holdningsskapende og adferdsendrede tiltak, som vi kan bruke i planperioden de neste 4 årene. Vi ønsker også fine tegninger fra barna som vi kan bruke i planen, sier Lagesen.

Gi dine innspill

Vi ønsker å høre dine innspill til holdningsskapende tiltak som kommunene kan gjøre de neste fire årene for å bedre trafikksikkerheten i kommunen.

Inger Dåvøy, tidligere trafikksikkerhetskoordinator, sier det er viktig med innspill fra alle aldre og brukergrupper, vi må skape en endring sammen.
- Noen av temaene som kan komme opp er folkehelse, el-sparkesykler, bruk av hjelm, fart og rus.

De fysiske tiltakene som veier, gangvei, rundkjøringer og lignende er allerede fastsatt av fylket, Statens vegvesen og teknisk sektor. Koordinatorene er ute etter å få forslag til hvordan kommunen skal jobbe for å endre folks tankegang og holdninger i trafikken.

Det vil være eget aktivitetsark for barn og unge i Bylab, hvor man kan vinne fine premier. 

Hva er Bylab og hvor finner jeg den?

I Sortland Bylab kan innbyggere se og gi tilbakemelding på aktuelle utviklingstemaer. Innspill i Bylaben blir systematisert og tatt videre. Bylaben er etablert i inngangen til biblioteket i Kulturfabrikken.