Vil trenger flere frivillige instruktører - vil du være med?

Velkommen til instruktørkurs i Sterk og Stødig, 27.-28. mai og 6. juni på Sortland.

Klikk for stort bilde

For spørsmål og påmelding ta kontakt med kursledere i Sterk og stødig:

Kristin Eikebø  -  telefon 476 16 314   
Eirin Lunke -  telefon 952 64 027 
   

Hva er Sterk og Stødig?
Sterk og stødig er et helsefremmende treningstilbud for hjemmeboende eldre, som drives av frivillige instruktører èn gang per uke på dagtid. Treningsgruppene er et ledd i satsningen på fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre i Vesterålskommunene.
Sterk og stødig er et resultat av et samarbeid mellom Kompetansesenteret for bevegelsesvansker og fall hos eldre, NTNU v/ institutt for nevromedisin, EU-nettverket ProFouND, Helsedirektoratet og utvalgte kommuner i Norge.

Målgruppen
Målgruppen for Sterk og stødig er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i egen hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfare endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner.

Kurs og opplæring
Sterk og stødig er allerede etablert som et tilbud i Øksnes, Andøy og Sortland. Vi ønsker nå å utvide dette tilbudet med flere treningsgrupper og søker derfor flere frivillige instruktører som har interesse for, og lyst til å lede treningsgrupper for eldre.
Instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver. Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tredagers kurs, i tillegg til kurs i førstehjelp, og vil bli fulgt opp av fysioterapeut i sin aktuelle kommune.

Velkommen til å ta kontakt!