Webinar om urbant landbruk som tilleggsnæring på gård

Statsforvalteren i Nordland sammen med Bodø kommune inviterer til webinar om urbant landbruk som tilleggsnæring den 27. april.

Bodø kommune sammen med Statsforvalteren i Nordland inviterer til webinar om Urbant landbruk i forbindelse med prosjektet «Dyrka lokalt». Webinaret er rettet mot Nordnorske gårdbrukere. På programmet har vi med oss to inspirerende gårdbrukere som deler sin erfaring med tilleggsnæring på gård. Du vil også få tips til finansieringsmuligheter, samt informasjon om en studietur som skal arrangeres i høst for gårdbrukere og kommuner i Nordland.

Påmeldingsfrist 25. april!

Mer informasjon finner du hos Statsforvalteren i Nordland her.